İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda, iş kanunundan doğan her türlü tazminata dair konularda yıllardır şirketlere ve bireylere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Mobbing, işe iade, iş akdinin feshi ve haksız fesih konularında sayısız dava ve uyuşmazlığı neticelendirmiş bulunmaktayız.