İdare Hukuku

İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak, iptal davaları, tam yargı davaları, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar, kamulaştırma davaları, imar davaları, kamu ihalelerinde temsil ile ihale takibi, tahkim, mobbing davaları konularında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.