İcra Ve İflas Hukuku

Günümüz piyasalarının durgunluğu ve nakit akışındaki yetersizlik nedeniyle sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan: Tahsil edilemeyen alacaklar için icra yoluna gidilmesi, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması, aleyhe yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi alanlarında uzman ve ikna kabiliyeti yüksek kadromuz ile çalışmaktayız. İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması, İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması, iflasın ertelenmesi, borçlular aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan icra takiplerine karşı ödeme emrinin iptali davalarının açılması, imza itirazı, tecil ve taksitlendirme… gibi diğer hukuki konularda da faaliyet göstermekteyiz.