Mobbing

Hem devlet hem özel sektörde kurumsal yapıların iyice oturmamasından ve konumunun gerektirdiği altyapıya sahip olmayan personellerin mevkisinin kötüye kullanmasından kaynaklanan, kişiyi psikolojik bir şiddete maruz bırakarak onarılması güç zararlar veren mobbinge dair ne yazık ki yeterli bilinç henüz oluşmamıştır. Mobbing konusunda incelelemeleri ve makaleleri bulunan, Av. Onur PUĞ henüz ülkemizde kavram kargaşası yaşansa da hakkınızı en iyi şekilde savunmanıza yardımcı olacaktır.