Kamulaştırma ve İhaleler

Kamu ihalelerine dair itiraz ve danışmanlık, kamulaştırma konusunda anlaşmalı oluğumuz bilirkişilerden fiyat tespiti, detaylı rapor alma, devlet ile uzlaşılamadığı takdirde dava yoluna gidilmesi konusunda sayısız vakıayı sonuçlandırdık.  Kamulaştırma davalarında önceliğimiz taşınmazının değerini bulması ve mağdur olmamanızdır.