Hakkımızda

Ulvi Puğ Avukatlık Bürosu

1988 yılında İzmir’de Kurulan ULVİ PUĞ AVUKATLIK BÜROSU Kişilere , Kurumlara ve Şirketlere, hem duruşma hem de danışma avukatları olarak hizmet vermektedir.

Nasıl ki, koruyucu hekimlik, öncelikle hastalığın doğmamasının ve erken teşhis gibi yöntemlerle ilerlemesinin önlenmesini için gerekli ise, Danışma Avukatlığı da, hukuki ihtilafların öncelikle doğmamasını, ortaya çıkan ihtilafların ise doğurabileceği zararlarının önlenmesini sağlamak  için günümüzde, zorunlu hale gelmiş bir hukuk dalıdır.

Duruşma Avukatlığı ise, ihtilafın adliyeye yansımasından sonra hizmet veren, yine tıptan örnek verecek olursak hukukun ‘Cerrahi Hizmet’ veren dalıdır.

Büromuz her iki alanda da yetkin hukukçuları ile her iki alanda da hizmet vermektedir.

Gerek yabancı firmaların Türkiye’deki hukuki işlemleri gerekse bizim firmalarımızın yabancı firmalarla olan hukuki işlemlerinde gerekli hukuk desteği açısından önemli bir husus olarak; Avukatlık Büromuzda İngilizce olarak da hukuk hizmetleri verildiğini belirtmek isteriz.

Avukatlık Büromuzun başlıca faaliyet alanları; Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Aile Hukuk, İş Hukuk ve Mobbing, İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku gibi alanlardır.

Toplumların düzeni için HUKUK huzuru için ise ADALET şarttır ve Hukuk Mekanizması çalıştığı zaman ortaya çıkaracağı ürünün ADALET olması gerekir.

Büromuz çalışanları da bunu düstur edinmiş ve adaleti bireysel bir erdem olarak da benimsemiş hukukçulardan oluşmaktadır.