Faliyet Alanları

 

Anayasa Hukuku

23 Eylül 2012 tarihinden itibaren, Anayasa’nın ihlali nedeniyle yapılacak bireysel başvurularınız, ilgili hükümler çevresinde tüzel kişi başvuruları ve anayasa hukuku danışmanlığı, başvuru takibi.

Aile Hukuku 

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, mal rejimleri, evlenmeye izin, evlat edinme, nafaka davaları, velayet ve tazminat gibi aile hukukuna ilişkin konularda danışmanlık ve dava takibi konusunda hizmet vermekteyiz. Aile hukuku söz konusu olunca hassas olarak nitelendirebileceğimiz vakıalarda dilerseniz yalnızca bayan meslektaşımız Av. Nalan PUĞ ile görüşebilirsiniz. Mesleki ilkelerimiz gereği üçüncü kişilere dosyalarınız ile ilgili bilgi verilmemektedir.

Miras Hukuku

 

Vasiyetname hazırlanması, vasi tayini, veraset ve intikal davaları, ortaklığın giderilmesi, mirasın taksimi, tereke davaları ve diğer hukuki konularda hizmet verilmektedir. Miras hukukunda sık karşılaşılan bir durum olan ‘ ortaklığın giderilmesi / izale-i şuyu davalarında sayısız müvekkilimize hizmet verdik.

 

İdare Hukuku

 

İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak, iptal davaları, tam yargı davaları, belediyelerin imar ve iskân işlemlerine karşı yapılacak olan ve itirazlar, kamulaştırma davaları, imar davaları, kamu ihalelerinde temsil ile ihale takibi, tahkim, mobbing davaları konularında dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Medeni HUKUK

 

Temeli 2002 tarihli Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu olan Medeni Hukuk; Kişiler HukukuAile HukukuMiras HukukuEşya HukukuBorçlar Hukuku dallarına ayrılmaktadır. Daha önce saydığımız hizmetlerin yanında: Ayni haklar (eşya hukuku) , tapu tescili, rehin, ipotek ve ecri misil alanlarında faaliyet göstermekteyiz. 

 

BORÇLAR HUKUKU

Alacak Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tahliye Davaları

Kira Tespiti Davaları, Kira Bedelinin Artırılması Davaları, Gayrimenkul Davaları

Kamulaştırma Davaları, Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları

, Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davalar, 

Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması

,Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar, İstisna, Vekâlet Sözleşmelerden doğan davalar… Geniş bir konu dağılımına sahip borçlar hukuku dalında özellikle ‘ TAZMİNAT’ alanında farklı ve yaratıcı bir yaklaşımla yıllardır hizmet vermekteyiz.

 

 Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 

Gayrimenkul alım satımına dair sözleşmeler, yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinimleri noktasında danışmanlık ve temsil, yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin düzenlemesi gereken sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan sorunlar hakkında hukuki danışmanlık ve davaların takibi hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca: kira hukukunda danışmanlık ve dava takibi, uluslararası ve yerel inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, finans, inşaat sözleşmelerinden, kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda faaliyet göstermekteyiz.  Kat Karşılığı / Arsa Payı karşılığı inşaat sözleşmeleri konusunda 1988 yılından bu yana titizlikle çalışmaktayız.

 

İcra Ve İflas Hukuku

 

Günümüz piyasalarının durgunluğu ve nakit akışındaki yetersizlik nedeniyle sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan: Tahsil edilemeyen alacaklar için icra yoluna gidilmesi, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, ticari ve şahsi alacakların teminatlandırılması, aleyhe yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi alanlarında uzman ve ikna kabiliyeti yüksek kadromuz ile çalışmaktayız. İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması, İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması, iflasın ertelenmesi, borçlular aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre başlatılan icra takiplerine karşı ödeme emrinin iptali davalarının açılması, imza itirazı, tecil ve taksitlendirme… gibi diğer hukuki konularda da faaliyet göstermekteyiz. 

 

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İşçi ve işveren arasındaki her türlü hukuki uyuşmazlık konusunda, iş kanunundan doğan her türlü tazminata dair konularda yıllardır şirketlere ve bireylere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Mobbing, işe iade, iş akdinin feshi ve haksız fesih konularında sayısız dava ve uyuşmazlığı neticelendirmiş bulunmaktayız.

 

 Sağlık Hukuku 

 

Tıbbi konulardan kaynaklanan ve maddi-manevi zarar ile neticelenebilecek uyuşmazlıklar da, ayrıca sağlık sektöründe sıklıkla karşılaşılan mobbing ve sözlü-fiziki şiddet konularında hizmet vermekteyiz.

 

 Ceza Hukuku

 

Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlardan doğan soruşturma, kovuşturma ve ilgili davalarda sanık ve mağdur vekilliği yapmaktayız.  Mal varlığı, beden bütünlüğü, manevi bütünlük veya vergi suçları konusunda alternatif ve yaratıcı yaklaşımımız ile önceliğimiz sizin haklarınızı korumaktır. 

 

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi söyle demektedir:  Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Büro olarak prensibimiz çalışmakta olduğumuz tüm tüzel kişi ( şirket) müvekkillerimizin ‘ basiretli biber iş adamı’ olarak faaliyet göstermesi ve bu konuda tüm hukuki tavsiyeleri yerinde ve zamanında doğrudan tarafımızdan almasıdır. Ticaret hukukunda şüphesiz her şeyin temeli sözleşmelerdir, sözleşmelerinizi kusursuz hale getirmek için çalışıyoruz. Referans şirketlerimiz ile yıllardır ahenk içinde çalışmamız, basiretli iş adamı kavramının hem biz hem de müvekkillerimiz tarafından iyi algılandığı ve uygulandığınız göstermektedir. 

 

Hayvan Hakları 

 

Her ne kadar hukukumuzda eşya olarak anılsa da değerli dostlarımızın da korunması gereken menfaatleri ve hakları mevcuttur. Bu hakları müvekkillerimiz adına savunmaktayız. Unutulmaması gerekir ki hayvanlara karşı işlenen eziyet, yaralama ve istismar davranışları da suçtur. 

 

Tüketici Hukuku 

 

Haklı olduğu konularda tüketicilerin hakları ve menfaatlerini korumak, gerekli olduğu takdirde her türlü ürün hakkında iade, değişim veya para iadesi yapılması, oluşabilecek uyuşmazlıklarda hem tüketici hem de üretici adına hakem heyetleri veya tüketici mahkemelerinde savunma, dava takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi konusunda faaliyetteyiz. 

 

  Vergi HUKUKU

 

Özellikle şirketlerin vergi konusunda uyuşmazlıkları konusunda uzman avukatlarımız ve danışman yeminli mali müşavir ortaklarımız ile çözmekteyiz. Vergi cezalarına ilişkin itiraz, dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

 Kamulaştırma ve İhaleler

       

Kamu ihalelerine dair itiraz ve danışmanlık, kamulaştırma konusunda anlaşmalı oluğumuz bilirkişilerden fiyat tespiti, detaylı rapor alma, devlet ile uzlaşılamadığı takdirde dava yoluna gidilmesi konusunda sayısız vakıayı sonuçlandırdık.  Kamulaştırma davalarında önceliğimiz taşınmazının değerini bulması ve mağdur olmamanızdır.

 

 Fikri Sınai Haklar ve Bilişim Teknolojileri 

 

Özellikle ihlallerin arttığı günümüzde, markanızı, şirketinizi, patentinizi etkin bir biçimde korumak, eser sahipliği konusunda veya esere dair uyuşmazlıklarda çözüm sunmak üzere danışmanlık yapmak, fikri sınai haklar mahkemesinde dava takibinizi yapmak hususunda hizmet vermekteyiz. Bir uzmanlık alanı olan eser ve hak sahipliği konusunda her türlü uyuşmazlıkta geç olmadan bir uzmana danışılması şüphesiz hak kaybını en az indirecektir. 

 

Mobbing

 

Her devlet hem özel sektörde kurumsal yapıların iyice oturmadığı veya konumunun ağırlığını kaldıramayan personeller tarafından başvurulan, kişiyi psikolojik bir şiddete maruz bırakarak zarar veren mobbinge dair ne yazık ki yeterli bilinç henüz oluşmamıştır. Mobbing konusunda makalesi bulunan, uzman avukatımız Av. Onur PUĞ henüz ülkemizde kavram kargaşası yaşansa da hakkınızı en iyi şekilde savunmanıza yardımcı olacaktır.