Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu ve ilgili kanunlardan doğan soruşturma, kovuşturma ve ilgili davalarda sanık ve mağdur vekilliği yapmaktayız.  Mal varlığı, beden bütünlüğü, manevi bütünlük veya vergi suçları konusunda alternatif ve yaratıcı yaklaşımımız ile önceliğimiz sizin haklarınızı korumaktır.