Borçlar Hukuku

Alacak Davaları, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tahliye Davaları

Kira Tespiti Davaları, Kira Bedelinin Artırılması Davaları, Gayrimenkul Davaları

Kamulaştırma Davaları, Kiralama ile buna ilişkin tüm Davaları

, Arazilerin planlamasından ve Ruhsat için gerekli izinlerin verilmemesinden doğan davalar, 

Taşınır ve Taşınmaz malların devri, satışa ve bunlara dair sözleşmelerin hazırlanması

,Kat Mülkiyetinden doğan her tür davalar, İstisna, Vekâlet Sözleşmelerden doğan davalar… Geniş bir konu dağılımına sahip borçlar hukuku dalında özellikle ‘ TAZMİNAT’ alanında farklı ve yaratıcı bir yaklaşımla yıllardır hizmet vermekteyiz.